Aktualności

Z ŻYCIA (NOWICJACKIEGO) WZIĘTE

17 września 2018

Kostka – peregrynacja relikwii

Dnia 12 września rozpoczęła się peregrynacja relikwii św. Stanisława Kostki po jezuickich kościołach i wspólnotach. Pierwszym miejscem ich wędrówki był...
Czytaj więcej
14 września 2018

Zawierzenie św. Józefowi

Co roku - w Kaliszu - Polscy Jezuici spotykają się, by zawierzyć obie Polskie Prowincje naszemu szczególnemu patronowi - św....
Czytaj więcej
7 września 2018

Śluby 2018

Pierwszego września 2018 r. nasi współbracia: Filip Bęben, Paweł Bondaruk, Karol Cygan, Krzysztof Dudek, Tomasz Gągorowski, Dominik Kurkowski, Jan Majda...
Czytaj więcej
25 sierpnia 2018

Wakacje 2018

Okres wakacyjny oznacza dla nowicjuszy rozmaite zadania, stosunkowo częste zmiany miejsca pobytu i sprawdzanie się w niestandardowych okolicznościach. Najwcześniej wakacyjną...
Czytaj więcej
20 czerwca 2018

Zjazd nowicjatów – Gdynia 2018

Od 12 do 18 czerwca gościliśmy nowicjuszy z Chorwacji, Czech i Słowacji. Celem spotkania – obok wzajemnego poznania się i...
Czytaj więcej
10 czerwca 2018

Rekolekcje II roku przed ślubami

Od 31 maja do 8 czerwca nowicjusze drugiego roku odprawiali swoje rekolekcje przed zbliżającymi się ślubami. Gościny użyczył im dom...
Czytaj więcej
4 czerwca 2018

Odpust w Świętej Lipce

Nowicjusze I-go roku Prowincji Południowej (Andrzej, Miłosz, Przemysław, Sebastian, Maciej, Paweł, Krzysztof, Mateusz) mieli okazję uczestniczyć w centralnych wydarzeniach odpustowych...
Czytaj więcej
4 czerwca 2018

Zjazd rodziców nowicjuszy 2018

W życiu nowicjackim przychodzi taki moment, kiedy przyjeżdżają do nas rodzice. Spotkanie rozpoczęło się w piątek 18 maja i zakończyło...
Czytaj więcej
6 kwietnia 2018

Triduum Paschalne

Bo tylko gdzie są groby, są też zmartwychwstania. Fryderyk Nietzsche Tako rzecze Zaratustra Aby tegoroczne Święta Zmartwychwstania wniosły odnowioną nadzieję do...
Czytaj więcej

NASI PRZEŁOŻENI

OUR SUPERIORS

o. Piotr
o. Piotr

Magister

Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie.
(Ps 127, 1)

o. Andrzej
o. Andrzej

Socjusz

Znaleźliśmy...
(J 1, 41)

NOWICJUSZE I ROKU

FIRST YEAR NOVICES

NOWICJUSZE II ROKU

SECOND YEAR NOVICES

Maciek
Maciek

Techniczny

(...)Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je.
(Mt 11, 12b)

Andrzej
Andrzej

Manduktor

I usłyszałem głos Pana mówiącego:
«Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?»
Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!»
(Iz 6, 8)

Seba
Seba

Komputerowy

Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.
(1 P 5, 7)

Wojtek
Wojtek

Muzyczny

Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś
(J 17, 11)

Przemek
Przemek

Samochodowy

Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą.
(Flp 2, 13)

Mariusz
Mariusz

Bibliotekarz

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.
(1 Kor 6, 12)

Krzychu
Krzychu

Willowy

Tak więc pragnienie Mądrości wiedzie do Królestwa
(Mdr 6, 20)

Tomek
Tomek

Rowerowy

Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić - wyrocznia Pana.
(Jr 1, 8)

Paweł
Paweł

Submanduktor

Jakąż przeto mam zapłatę?
(1 Kor 9, 18a)

Karol
Karol

Anioł

Jezus spojrzał na niego z miłością i powiedział mu: ``(...)idź, sprzedaj, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. A potem pójdź ze Mną``
(Mk 10, 21)

Miłosz
Miłosz

Ceremoniarz

Ja byłam przy Nim mistrzynią,
rozkoszą Jego dzień po dniu,
cały czas igrając przed Nim, (...)
(Prz 8, 30)

Rafał
Rafał

Infirmiarz

Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć.
(Łk 9, 58)

etapy formacji

wielkie rekolekcje

próba szpitalna

próba katechetyczna

próba pielgrzymia

Kandydatura

Nowicjat jest przede wszystkim miejscem formacji. Tutaj przygotowujemy się do życia zakonnego przez pełne dwa lata, a także poznajemy Towarzystwo Jezusowe, do którego zostaliśmy przyjęci (a w tym czasie zakon poznaje nas...). W życiu jezuity są trzy probacje. Pierwszą z nich nazywamy kandydaturą. W tym okresie, pod przewodnictwem Anioła (jednego z nowicjuszy) kandydat uczy się poruszania się po kolegium, przyswaja sobie obowiązujące zasady, wdraża się w plan dnia, oswaja się z nowicjackim rytmem i rozpoczyna swoją przygodę życia, którą jest bycie towarzyszem Jezusa. Kandydatura, po około miesiącu, kończy się obrzędem introdukcji, który wieńczy pierwszą probację, a rozpoczyna drugą. Kandydat staje się nowicjuszem pierwszego roku

Wielkie rekolekcje

Kolejną, właściwie najważniejszą z prób, po przyjęciu do Towarzystwa, można określić miesięczne rekolekcje – Ćwiczenia duchowne św. Ignacego z Loyoli, naszego założyciela i ojca. Te rekolekcje w żargonie ignacjańskim, nazywają się Wielkimi Rekolekcjami. To czas wyjątkowy, poświęcony wyłącznie Bogu. Czas prawdziwej odnowy, rozeznania, oczyszczenia i przemiany, w którym przyjmujemy postawę skierowaną ku Stwórcy, wszelką miłość ku stworzeniom, uzależniając od Jego miłości.

Próba szpitalna

Tuż po Wielkich Rekolekcjach ruszamy służyć ludziom chorym przez posługę wolontariusza w szpitalu. Próba ta jest niesamowita w swojej nieprzewidywalności. Tutaj poznaje się inny świat, który zaskakuje, z jednej strony bezradnością, a z drugiej zaufaniem, którego nie da się streścić ani opowiedzieć. Szpital to miejsce leczenia ciała, które w ogromnej części zahacza o ducha. Jezus, który uzdrawia, mniejszy nacisk kładzie na zdrowie cielesne – najważniejsze dla Niego jest zdrowie duchowe człowieka. I tutaj łączy się te dwie rzeczy. Dwójkami idziemy na różne oddziały, by tam służyć i świadczyć swoją służbą.

Próba katechetyczna

Pierwszą próbą, która czeka nowicjusza drugiego roku, jest tzw. próba katechetyczno-wspólnotowa. Tak więc nowicjusze wyjeżdżają po dwóch do naszych domów, by w tamtejszej wspólnocie żyć, mieszkać i pracować. Od starszych współbraci uczymy się naszego sposobu postępowania, codziennego życia w aktywnej wspólnocie i pracy, i to konkretnej. Zadaniem nowicjuszy jest tym razem bycie nauczycielem w szkole – katechetą z prawdziwego zdarzenia. Uczymy w szkole, jednocześnie ucząc samego siebie.

Próba pielgrzymia

Następna próba drugiego rocznika, to około tygodniowa pielgrzymka, o tzw. „żebraczym chlebie”, czyli: bez pieniędzy, bez ustalonych noclegów, ogólnie „bez”, nie przyznając się nawet to bycia raczkującym zakonnikiem. W drogę wybiera się jako prawdziwy pielgrzym, zdając się tylko na Opatrzność i ludzką życzliwość. Potrzeba tutaj konkretnej ufności Bogu. Żeby po drodze można było świadczyć o miłości braterskiej, wybieramy się w drogę po dwóch. A jeśli ktoś jeszcze wymaganej w tej próbie ufności Bogu w sobie nie ma, tutaj ją nabędzie.

apostolaty

Tak jak całe Towarzystwo Jezusowe, tak i nasza formacja, nastawiona jest na apostolstwo – to jest, byśmy na większą chwałę Bożą pomagali duszom, jakie tylko spotkamy w ciągu naszego życia. I dlatego rozwijamy zarówno swój kontakt z Dobrym Ojcem oraz uczymy się, jak dopomagać innym w nawiązywaniu tego kontaktu. Stąd na drugim roku dochodzi zaangażowanie kościelne lub zakonne o charakterze duszpasterskim. Na drugim roku nowicjatu stałym elementem formacji są apostolaty: posługa duszpasterska wśród ministrantów, dziecięcej wspólnoty parafialnej, młodzieżowej Wspólnoty Magis, harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, w domu opieki społecznej, domu dziecka, szkole specjalnej i innych.

Jezuici na świecie

16700
Jezuitów
112
Krajów
83
Prowincji
230
Świętych i błogosławionych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Email Kontaktowy

[email protected]

Duszpasterstwo powołaniowe

powolania.jezuici.pl

Nowicjat Towarzystwa Jezusowego
ul. Tatrzańska 35
81-313 Gdynia


Bank Citi Handlowy 03 1030 0019 0109 8533 0002 9896
Created by: Filip Bęben
Designed by: Łukasz Sośniak
Top