Archive

Miesięczne archiwa: Kwiecień 2017.
Muzeum II Wojny Światowej

W ramach czwartkowej wilii cześć z nas odwiedziła gdańskie Muzeum II Wojny Światowej. Jest to bardzo nowoczesne placówka, której zadaniem jest pokazanie IIWŚ jako największego kataklizmu XX wieku. Jest... Czytaj więcej

Spotkanie jezuitów

Kongregacja Generalna jest zgromadzeniem „wewnętrznym” jezuitów, którego jednym z celów jest wybór nowego Generała Zakonu, ale nie tylko. Ostatnia, 36. Kongregacja, wyznaczyła ojca Arturo Sosę SJ na kolejnego następcę... Czytaj więcej

Triduum Paschalne

Za nami Święte Triduum Paschalne w naszej parafii pw. Św. Stanisława Kostki, w którym oczywiście uczestniczył nowicjat. Szczególne wyrazy uznania należą się ceremoniarzom, dzięki którym uroczystości przebiegły sprawnie, pięknie... Czytaj więcej

Mattony to więcej niż gra

Dziś galeria z mattonowych szaleństw w nowicjacie. „Mattony” to nie tylko gra, to tradycja, która sięga dawnych czasów Towarzystwa. Upraszczając można powiedzieć, że to takie jezuickie ostatki. „Mattony” to... Czytaj więcej

Top