Spotkanie jezuitów

  • AUTOR: Nowicjusze
  • 20 kwietnia 2017
Spotkanie jezuitów

Kongregacja Generalna jest zgromadzeniem „wewnętrznym” jezuitów, którego jednym z celów jest wybór nowego Generała Zakonu, ale nie tylko. Ostatnia, 36. Kongregacja, wyznaczyła ojca Arturo Sosę SJ na kolejnego następcę św. Ignacego oraz przygotowała dwa dokumenty, które każdy jezuita znać powinien.

Aby przybliżyć nam ich treść, w gdyńskim kolegium odbyło się spotkanie jezuitów prowincji północnej, pod przewodnictwem prowincjała ojca Tomasza Ortmanna SJ. Spotkanie zaczęło się od wspólnej modlitwy, następnie mieliśmy czas na zapoznanie się z dokumentami i pracę w grupach – podzielenie się przeczytaną treścią. Wnioski każdej z grup zebrał o. Czesław Wasilewski SJ na specjalnej konferencji. Całość zakończyła wspólna Eucharystia.

Sesja była okazją nie tylko do zapoznania się z nowymi dokumentami Kongregacji, ale także do braterskiego spotkania. Jezuici są zapracowanymi ludźmi i wielu z nich nie widziało się od dawna. Dokumenty, które analizowaliśmy, podkreślają wartość wspólnoty w budowaniu jedności zakonnej i ewangelizacji. Naszym przełożonym zależało na tym, aby tę jedność rzeczywiście budować, a nie jedynie o niej czytać.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top