Aktualności

Z ŻYCIA (NOWICJACKIEGO) WZIĘTE

17 lutego 2018

Obłóczyny 2018

Tydzień po Wielkich Rekolekcjach pierwszy rok przywdział suknie zakonne. Jest to naturalna konsekwencja wyboru dokonanego na rekolekcjach. Wydarzenie podniosłe, ale...
Czytaj więcej
10 lutego 2018

Stara Wieś – Wielkie Rekolekcje

Wyjątkowy czas spotkania z Bogiem. Ważne doświadczenie dla tych którzy chcą podążać drogą św. Ignacego - modlitwy, rozeznawania i służby....
Czytaj więcej
27 stycznia 2018

Wielkie Rekolekcje

Styczeń jest miesiącem, kiedy to tradycyjnie nowicjusze pierwszego roku udają się na swoje rekolekcje, trwające trzydzieści dni, które spędzą w...
Czytaj więcej
26 grudnia 2017

Gdy się Chrystus rodzi

Wspólna modlitwa, łamanie opłatkiem, kolędowanie. Niby nic nowego, a jednak dla pierwszego roku pierwsze święta w zupełnie nowym miejscu. Przesyłamy...
Czytaj więcej
4 grudnia 2017

Porozumienie bez przemocy

W dniach 8-11 listopada do naszego nowicjatu przyjechał o. Mieczysław Łusiak SJ z Bydgoszczy, wprowadzając nas w metodę porozumienia bez przemocy...
Czytaj więcej
3 października 2017

Święta wrześniowe

Wyruszyliśmy z Gdyni we wtorek po obiedzie. Po drodze do Kalisza natknęliśmy się na Lubraniec. Wiedząc, że tam narodził się...
Czytaj więcej
25 września 2017

Introdukcja

Krzysztof i Andrzej, Miłosz i Mateusz, Przemysław i Sebastian, Maciej i Łukasz, Michał i Wojciech, Rafał i Tomasz, Karol i...
Czytaj więcej
2 września 2017

Śluby

Sześciu naszych współbraci – Filip, Bartłomiej, Mateusz, Krzysztof, Sebastian i Łukasz – złożyło pierwsze śluby i przyrzekło żyć w Towarzystwie....
Czytaj więcej
1 września 2017

W drodze

„Niewielu się poprawia dzięki chorobie: tak i ci, którzy wiele pielgrzymują, rzadko się uświęcają” Takie słowa można przeczytać w „O...
Czytaj więcej

NASI PRZEŁOŻENI

OUR SUPERIORS

o. Piotr
o. Piotr

Magister

Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie.
(Ps 127, 1)

o. Andrzej
o. Andrzej

Socjusz

Znaleźliśmy...
(J 1, 41)

NOWICJUSZE I ROKU

FIRST YEAR NOVICES

NOWICJUSZE II ROKU

SECOND YEAR NOVICES

Maciek
Maciek

Techniczny

(...)Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je.
(Mt 11, 12b)

Andrzej
Andrzej

Manduktor

I usłyszałem głos Pana mówiącego:
«Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?»
Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!»
(Iz 6, 8)

Seba
Seba

Komputerowy

Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.
(1 P 5, 7)

Wojtek
Wojtek

Muzyczny

Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś
(J 17, 11)

Przemek
Przemek

Samochodowy

Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą.
(Flp 2, 13)

Mariusz
Mariusz

Bibliotekarz

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.
(1 Kor 6, 12)

Krzychu
Krzychu

Willowy

Tak więc pragnienie Mądrości wiedzie do Królestwa
(Mdr 6, 20)

Tomek
Tomek

Rowerowy

Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić - wyrocznia Pana.
(Jr 1, 8)

Paweł
Paweł

Submanduktor

Jakąż przeto mam zapłatę?
(1 Kor 9, 18a)

Karol
Karol

Anioł

Jezus spojrzał na niego z miłością i powiedział mu: ``(...)idź, sprzedaj, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. A potem pójdź ze Mną``
(Mk 10, 21)

Miłosz
Miłosz

Ceremoniarz

Ja byłam przy Nim mistrzynią,
rozkoszą Jego dzień po dniu,
cały czas igrając przed Nim, (...)
(Prz 8, 30)

Rafał
Rafał

Infirmiarz

Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć.
(Łk 9, 58)

etapy formacji

wielkie rekolekcje

próba szpitalna

próba katechetyczna

próba pielgrzymia

Kandydatura

Nowicjat jest przede wszystkim miejscem formacji. Tutaj przygotowujemy się do życia zakonnego przez pełne dwa lata, a także poznajemy Towarzystwo Jezusowe, do którego zostaliśmy przyjęci (a w tym czasie zakon poznaje nas...). W życiu jezuity są trzy probacje. Pierwszą z nich nazywamy kandydaturą. W tym okresie, pod przewodnictwem Anioła (jednego z nowicjuszy) kandydat uczy się poruszania się po kolegium, przyswaja sobie obowiązujące zasady, wdraża się w plan dnia, oswaja się z nowicjackim rytmem i rozpoczyna swoją przygodę życia, którą jest bycie towarzyszem Jezusa. Kandydatura, po około miesiącu, kończy się obrzędem introdukcji, który wieńczy pierwszą probację, a rozpoczyna drugą. Kandydat staje się nowicjuszem pierwszego roku

Wielkie rekolekcje

Kolejną, właściwie najważniejszą z prób, po przyjęciu do Towarzystwa, można określić miesięczne rekolekcje – Ćwiczenia duchowne św. Ignacego z Loyoli, naszego założyciela i ojca. Te rekolekcje w żargonie ignacjańskim, nazywają się Wielkimi Rekolekcjami. To czas wyjątkowy, poświęcony wyłącznie Bogu. Czas prawdziwej odnowy, rozeznania, oczyszczenia i przemiany, w którym przyjmujemy postawę skierowaną ku Stwórcy, wszelką miłość ku stworzeniom, uzależniając od Jego miłości.

Próba szpitalna

Tuż po Wielkich Rekolekcjach ruszamy służyć ludziom chorym przez posługę wolontariusza w szpitalu. Próba ta jest niesamowita w swojej nieprzewidywalności. Tutaj poznaje się inny świat, który zaskakuje, z jednej strony bezradnością, a z drugiej zaufaniem, którego nie da się streścić ani opowiedzieć. Szpital to miejsce leczenia ciała, które w ogromnej części zahacza o ducha. Jezus, który uzdrawia, mniejszy nacisk kładzie na zdrowie cielesne – najważniejsze dla Niego jest zdrowie duchowe człowieka. I tutaj łączy się te dwie rzeczy. Dwójkami idziemy na różne oddziały, by tam służyć i świadczyć swoją służbą.

Próba katechetyczna

Pierwszą próbą, która czeka nowicjusza drugiego roku, jest tzw. próba katechetyczno-wspólnotowa. Tak więc nowicjusze wyjeżdżają po dwóch do naszych domów, by w tamtejszej wspólnocie żyć, mieszkać i pracować. Od starszych współbraci uczymy się naszego sposobu postępowania, codziennego życia w aktywnej wspólnocie i pracy, i to konkretnej. Zadaniem nowicjuszy jest tym razem bycie nauczycielem w szkole – katechetą z prawdziwego zdarzenia. Uczymy w szkole, jednocześnie ucząc samego siebie.

Próba pielgrzymia

Następna próba drugiego rocznika, to około tygodniowa pielgrzymka, o tzw. „żebraczym chlebie”, czyli: bez pieniędzy, bez ustalonych noclegów, ogólnie „bez”, nie przyznając się nawet to bycia raczkującym zakonnikiem. W drogę wybiera się jako prawdziwy pielgrzym, zdając się tylko na Opatrzność i ludzką życzliwość. Potrzeba tutaj konkretnej ufności Bogu. Żeby po drodze można było świadczyć o miłości braterskiej, wybieramy się w drogę po dwóch. A jeśli ktoś jeszcze wymaganej w tej próbie ufności Bogu w sobie nie ma, tutaj ją nabędzie.

apostolaty

Tak jak całe Towarzystwo Jezusowe, tak i nasza formacja, nastawiona jest na apostolstwo – to jest, byśmy na większą chwałę Bożą pomagali duszom, jakie tylko spotkamy w ciągu naszego życia. I dlatego rozwijamy zarówno swój kontakt z Dobrym Ojcem oraz uczymy się, jak dopomagać innym w nawiązywaniu tego kontaktu. Stąd na drugim roku dochodzi zaangażowanie kościelne lub zakonne o charakterze duszpasterskim. Na drugim roku nowicjatu stałym elementem formacji są apostolaty: posługa duszpasterska wśród ministrantów, dziecięcej wspólnoty parafialnej, młodzieżowej Wspólnoty Magis, harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, w domu opieki społecznej, domu dziecka, szkole specjalnej i innych.

Jezuici na świecie

16700
Jezuitów
112
Krajów
83
Prowincji
230
Świętych i błogosławionych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Email Kontaktowy

[email protected]

Duszpasterstwo powołaniowe

powolania.jezuici.pl

Nowicjat Towarzystwa Jezusowego
ul. Tatrzańska 35
81-313 Gdynia


Bank Citi Handlowy 03 1030 0019 0109 8533 0002 9896
Created by: Filip Bęben
Designed by: Łukasz Sośniak
Top